اداره رفاه کارکنان

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • امکانات رفاهی دانشگاه کاشان(نوروز 95)
مشخصات امکانات رفاهی ارائه شده دانشگاهها درتعطیلات نوروزی 1396      
اداره رفــاه کـارکنان دانشــــگاه کــــا شــــا ن      
دانشگاه ظرفیت پذیرش زمان بهره برداری هزینه جهت هرنفر برای یک شب آدرس مسئول هماهنگی      
از تاریخ تا تاریخ  زیر10سال  بالای 10سال      
کاشان 45نفر 1395/12/25 1396/01/12 150,000ریال 300,000ریال کاشان-کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی- دانشگاه کاشان  جهت رزرو با شماره تلفن 03155912180ویا با شماره 09133634867 آقای محمد آهنگریان تماس برقرار نمایید .      
 قمصر 7سوئیت 4 نفره 1395/12/25   قیمت هرسوئیت جهت یک شب 1400,000 ریال   کاشان - قمصر - میدان گلها- پژوهشکده اسانس - مهمانسرای راهب      
 توجه : بعد از رزرو اسکان مبلغ واریزی را به شماره حساب 1609054499 بانک تجارت شعبه دانشگاه کاشان به نام درآمد های اختصاصی واریز نمایید. وفیش واریزی را به شماره 03155912180 فاکس نمایید .       
ملاک رزرو اسکان تحویل فیش واریزی از طریق فاکس به اداره رفاه کارکنان دانشگاه کاشان وهماهنگی لازم بامسئول مربوطه می باشد.      
لازم به ذکر میباشد افرادی که بعد از رزرو انصراف دهند 20 درصد از مبلغ واریزی کسر و مابقی مسترد خواهد شد.      
       
تعداد بازديد از اين صفحه : 2087