اداره رفاه کارکنان

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • کوهنوردی
« کویرپیمایی» 

مکان :  چاله چار طاقی

 

زمان:چهارشنبه 95/10/29

 

 حرکت: ساعت 14:30

 

محل ثبت نام: اداره رفاه کارکنان (ازطریق اتوماسیون)یا ازطریق کانال اداره رفاه

با عرض پوزش به استحضار می رساند این اداره در قبال همکارانی که ثبت نام نمی کنند  

هیچگونه مسئولیتی را تقبل نخواهد کرد.

ضمنا اتوبوس راس ساعت14:30ازجلوی سازمان مرکزی  حرکت خواهدکرد.

 

          اداره رفاه کارکنان

 


@refahuniversity 
لینک  اداره رفاه کارکنان در تلگرام:

 

 


 


 

تعداد بازديد از اين صفحه : 2141