اداره رفاه کارکنان

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • کوهنوردی
« کوه پیمایی» 

مکان :  روستای اسحاق آباد

 

زمان:چهارشنبه96/03/03

 

 حرکت: ساعت 15:00

 

محل ثبت نام: اداره رفاه کارکنان (ازطریق اتوماسیون)یا ازطریق کانال اداره رفاه

با عرض پوزش به استحضار می رساند این اداره در قبال همکارانی که ثبت نام نمی کنند  

هیچگونه مسئولیتی را تقبل نخواهد کرد.

ضمنا اتوبوس راس ساعت15:00ازجلوی سازمان مرکزی  حرکت خواهدکرد.

 

          اداره رفاه کارکنان

  

 

 


 


 

تعداد بازديد از اين صفحه : 2919