اداره رفاه کارکنان

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • برنامه غذایی
96/02/09 شنبه عدس پلو خورشت قیمه باقلی پلو با مرغ جوجه کباب بختیاری
96/02/10 یک شنبه ماکارونی پلوشوید لوبیا چلوکباب کوبیده جوجه کباب جوجه چینی
96/02/11 دوشنبه کوکوسیب زمینی قورمه سبزی کوبیده میکس جوجه کباب شنسیل مرغ
96/02/12 سه شنبه استانبلی پلو نخوداسفناج سبزی پلو با ماهی جوجه کباب خورشت کدو سبز
96/02/13 چهار شنبه کلم پلو خورشت کرفس کنتاکی جوجه کباب مسنا بادنجان
تعداد بازديد از اين صفحه : 26339