اداره رفاه کارکنان

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • برنامه غذایی
95/11/30 شنبه لوبیاپلو پلوشوید لوبیا باقلی پلو با مرغ جوجه کباب شنسیل مرغ
95/12/01 یک شنبه ماکارونی قورمه سبزی ماهی جوجه کباب دلمه فلفل دلمه ای
95/12/02 دوشنبه کوکوسیب زمینی نخوداسفناج کباب کوبیده جوجه کباب خورشت کدوسبز
95/12/03 سه شنبه کلم پلو خورشت قیمه شیرین پلو با مرغ جوجه کباب قیمه بادنجان
95/12/04 چهار شنبه الویه خورشت کرفس کوبیده میکس جوجه کباب خورشت به
تعداد بازديد از اين صفحه : 23207