اداره رفاه کارکنان

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • برنامه غذایی
96/03/01 دوشنبه عدس پلو خورشت قیمه سبزی پلو با ماهی جوجه کباب کوفته تبریزی  
96/03/02 سه شنبه کوکوسبزی خورشت لوبیاسبز چلومرغ جوجه کباب کلم پلو خورشت کدو سبز
96/03/03 چهار شنبه استانبلی پلو قیمه بادنجان کوبیده میکس جوجه کباب جوجه چینی  
تعداد بازديد از اين صفحه : 28306