اداره رفاه کارکنان

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:
  • برنامه غذایی
95/12/21 شنبه کشک بادنجان خورشت قیمه باقلی پلو با مرغ جوجه کباب
95/12/22 یک شنبه ماش پلو پلوشوید لوبیا کباب کوبیده جوجه کباب
95/12/23 دوشنبه ماکارونی قورمه سبزی ماهی جوجه کباب
95/12/24 سه شنبه کوفته تبریزی خورشت به کباب کوبیده جوجه کباب
95/12/25 چهار شنبه ته چین مرغ خورشت لوبیا سبز زرشک پلو با مرغ جوجه کباب
تعداد بازديد از اين صفحه : 24891