اسامی کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتشماره تماس
1خانم جمیلهجلالیرئیس اداره رفاه کارکنان031-55912218
2آقای محمدآهنگریانکارشناس اداره رفاه کارکنان031-55912180
3آقای داودکاظمیمسئول مهمانسرا های دانشگاه031-55912251
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.