اسامی کارکنان

ردیفنام نام خانوادگیسمت شماره تماس
1جمیلهجلالیرئیس اداره رفاه کارکنان031-5591-2218-
2داودکاظمیکارشناس مسئول اداره فاه کارکنان031-5591-2251-
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.