برنامه غذایی

برنامه غذای سلف کارکنان 
ایام هفته  نام غدا 
شنبه         
       
یکشنبه         
       
دوشبه  چلو ماهی  عدس پلو چلو جوجه کباب   
  850,000 250.000          550,000  
سه شبه  لوبیا پلو کوبیده مرغ چلو جوجه کباب   
280.000 400.000          550,000  
چهارشبه  قورمه سبزی چلو مرغ چلو جوجه کباب   
370.000 550.000          550,000